Loopbaan-Fit bedrijf

Hoeft het nog gezegd dat de wereld steeds sneller evolueert, zowel technologisch als maatschappelijk? Dat heeft impact op HR- en talentmanagement. Het individu komt centraal te staan en soft skills en waarden worden belangrijker nu veel andere zaken door slimme technologie worden overgenomen.

Er is nood aan een betere afstemming tussen organisatie en individu

Als organisatie wil je wendbaar zijn. Je hebt motivatie en prestaties nodig van competente werknemers.  En soms word je moedeloos want mensen reageren gelaten op veranderingen. In plaats van kansen te grijpen verlaten ze de organisatie of worden ze ziek.

Werknemers van hun kant hebben niet genoeg aan enkel regelmatig betaald worden. Ze zoeken naar een zinvolle job, evolutie, balans in hun leven, begrip,...  Maar ze ervaren hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, beslissingen die boven hun hoofd worden genomen.

 

 

De sleutel is een Loopbaan-Fit aanpak 

Door een dialoog op te starten komen we tot een betere afstemming tussen individuele noden van werknemers en de behoefte van de organisatie.

 

Concreet houdt dit in

 

  • Eerst bepalen we een heldere loopbaanvisie.

 

  • In een strategische sessie gaan we na hoe je organisatie over werk, ontwikkeling en carrière denkt?  Wat willen of kunnen jullie je werknemers bieden op vlak van loopbaan? Wat verwachten jullie in ruil van hen? 

 

  • We bevragen ook de werknemers. Vinden ze in hun job wat ze zoeken? Kunnen ze hun werk nog lang volhouden? Ontwikkelen ze competenties om op lange termijn inzetbaar te blijven? Krijgen ze kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen?

 

  • Dan zorgen we voor een passend aanbod om werknemers te ondersteunen in hun loopbaan. De bedoeling van dat aanbod is dat mensen hun loopbaan zelf hun handen nemen.  Dat lijkt logisch maar vaak weten ze niet hoe ze daaraan moeten beginnen. Daarom gaan we ze op weg helpen om aan het stuur van hun loopbaan te staan. En dat kan op allerlei manieren

 

Een Career Discovery Traject met workshop, kort assessment, huiswerk en actieplan die mensen bewust maakt van hun loopbaanvaardigheden en aan het werk zet om ze te verbeteren. Dit kan deel uitmaken van een change traject om mensen voor te bereiden op een reorganisatie of een vernieuwde aanpak rond evaluatie- en opleidings- en carrièremanagement.

 

Nog een stap dieper en individueler gaan we met de Career Fitness Profiler. Die kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een medewerkers met een specifieke loopbaanvraag of binnen een ontwikkelingsprogramma.

 

De brug met talent management en de bedrijfsstrategie kunnen we leggen via de Talent Review Profiler. Hier combineren we de kracht van Career Fitness Profiler met een inschatting van potentieel en risico's en geven we de traditionele talent review een nieuwe dimensie door de medewerker zelf er veel sterker bij te betrekken.

 

Daarnaast kan er op maat van de organisatie een aanbod uitgewerkt of verhelderd worden rond open job market, proeven van andere jobs, opleidingsmogelijkheden die de blik verruimen, netwerkevents, ... Meestal bestaat er zelfs al heel wat in de organisatie dat we verder kunnen versterken.

 

Resultaat

Werknemers worden aangezet tot actie. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, inzetbaarheid en motivatie. Door een dialoog met managers komt er betere afstemming tussen ambities van het individu en aanbod van de organisatie. Met als resultaat meer motivatie, meer welzijn, inzetbaarheid op lange termijn en een betere employer brand.