Loopbaan-Fit voor bedrijven

Hoeft het nog gezegd dat de wereld steeds sneller evolueert, zowel technologisch als maatschappelijk? Dat heeft impact op HR- en talentmanagement. Het individu komt centraal te staan en soft skills en waarden worden belangrijker nu veel andere zaken door slimme technologie worden overgenomen.

Er is nood aan een betere afstemming tussen organisatie en individu

Als organisatie wil je wendbaar zijn. Je hebt motivatie en prestaties nodig van competente werknemers.  En soms word je moedeloos want mensen reageren gelaten op veranderingen. In plaats van kansen te grijpen verlaten ze de organisatie of worden ze ziek.

Werknemers van hun kant hebben niet genoeg aan enkel regelmatig betaald worden. Ze zoeken naar een zinvolle job, evolutie, balans in hun leven, begrip,...  Maar ze ervaren hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, beslissingen die boven hun hoofd worden genomen.

 

De sleutel is een Loopbaan-Fit aanpak 

Door een dialoog op te starten komen we tot een betere afstemming tussen individuele noden van werknemers en de behoefte van de organisatie.

Concreet houdt dit in

  • Bepaal een heldere loopbaanvisie. Hoe denkt je organisatie over werk, ontwikkeling en carrière?  Wat wil of kan je je werknemers bieden op vlak van loopbaan? Wat verwacht je in ruil van hen?
  • Bevraag je werknemers. Vinden ze in hun job wat ze zoeken? Kunnen ze hun werk nog lang volhouden? Ontwikkelen ze competenties om op lange termijn inzetbaar te blijven? Krijgen ze kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen?
  • Zorg voor een aanbod om werknemers te ondersteunen in hun loopbaan. We willen dat mensen hun loopbaan zelf hun handen nemen maar vaak weten ze niet hoe ze daaraan moeten beginnen. Via dit aanbod zorg je dat je mensen tools in handen geeft waarmee je ze op weg helpt om aan het stuur van hun loopbaan te staan. Denk aan een open job market, opleidingsmogelijkheden die de blik verruimen, netwerkevents,  loopbaanbegeleiding,...

 

Resultaat

Werknemers worden aangezet tot actie. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, inzetbaarheid en motivatie. Door een dialoog met managers komt er betere afstemming tussen ambities van het individu en aanbod van de organisatie. Met als resultaat meer motivatie, meer welzijn, inzetbaarheid op lange termijn en een betere employer brand.