Herken je deze spanning tussen organisatie en werknemers? 

Als organisatie wil je wendbaar zijn. Je hebt motivatie en prestaties nodig van competente werknemers.  En soms word je moedeloos want mensen reageren gelaten op veranderingen. In plaats van kansen te grijpen verlaten ze de organisatie of kampen ze met burn-out. 

Werknemers hebben niet genoeg aan regelmatig betaald worden. Ze zoeken naar balans in hun leven, een zinvolle job, zelfontplooiing, promotie, begrip,...  Maar ze ervaren hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, beslissingen die boven hun hoofd worden genomen.

De sleutel is een Loopbaan-Fit aanpak 

Door een dialoog op te starten komen we tot een betere afstemming tussen individuele noden van werknemers en de behoefte van de organisatie.

Concreet houdt dit in

  • Bepaal een heldere loopbaanvisie:  wat wil of kan je je werknemers bieden op vlak van loopbaan? Wat verwacht je in ruil van hen?
  • Bereid managers en werknemers voor op deze dialoog via Career Discovery Traject
  • Voorzie de mogelijkheid voor individuele loopbaanbegeleiding in specifieke gevallen – ondersteund door Career Fitness Profiler, een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat inzicht geeft in loopbaanwaarden en - attitudes.

Career Discovery Traject en Career Fitness Profiler zijn instrumenten , ontwikkeld door Talentlogiqs, in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

Resultaat

Werknemers nemen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid

Betere kwaliteit van gesprekken tussen werknemers en managers

Verhoging van welzijn en motivatie doordat energie en motivatie bespreekbaar wordt

En nog veel opties:

  • Betere employer brand door loopbaandeal extern te communiceren
  • Betere matching met kandidaten door loopbaanprofiel mee te nemen in het selectieproces
  • Betere beslissingen bij promoties,...