Loopbaan-Fit voor bedrijven

Hoeft het nog gezegd dat de wereld steeds sneller evolueert, zowel technologisch als maatschappelijk? Dat heeft impact op HR- en talentmanagement. Het individu komt centraal te staan en soft skills en waarden worden belangrijker nu veel andere zaken door slimme technologie worden overgenomen.

Er is nood aan een betere afstemming tussen organisatie en individu

Als organisatie wil je wendbaar zijn. Je hebt motivatie en prestaties nodig van competente werknemers.  En soms word je moedeloos want mensen reageren gelaten op veranderingen. In plaats van kansen te grijpen verlaten ze de organisatie of worden ze ziek.

Werknemers van hun kant hebben niet genoeg aan enkel regelmatig betaald worden. Ze zoeken naar een zinvolle job, evolutie, balans in hun leven, begrip,...  Maar ze ervaren hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, beslissingen die boven hun hoofd worden genomen.

 

De sleutel is een Loopbaan-Fit aanpak 

Door een dialoog op te starten komen we tot een betere afstemming tussen individuele noden van werknemers en de behoefte van de organisatie.

Concreet houdt dit in

  • Bepaal een heldere loopbaanvisie:  wat wil of kan je je werknemers bieden op vlak van loopbaan? Wat verwacht je in ruil van hen?
  • Bereid managers en werknemers voor op deze dialoog via Career Discovery Workshops. Ze maken kennis met een nieuwe visie op loopbanen, krijgen een zicht op hun eigen loopbaanvaardigheden en maken een actieplan.
  • Voorzie de mogelijkheid voor individuele loopbaanbegeleiding in specifieke gevallen – ondersteund door Career Fitness Profiler, een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat inzicht geeft in loopbaanwaarden en - attitudes.

Career Discovery en Career Fitness Profiler zijn wetenschappelijke instrumenten , ontwikkeld door Talentlogiqs, in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

 

Resultaat

Werknemers worden aangezet tot actie. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, inzetbaarheid en motivatie. Door een dialoog met managers komt er betere afstemming tussen ambities van het individu en aanbod van de organisatie. Met als resultaat meer motivatie, meer welzijn, inzetbaarheid op lange termijn en een betere employer brand.