Squid Consulting

 

Een aanpak rond duurzame loopbanen is dé sleutel om een match te vinden tussen wat een organisatie nodig heeft om wendbaar te zijn en het verschil te maken en de behoefte van een individu om motivatie, zingeving en evenwicht te vinden in het werk. 

We gaan voor mensen die zich betrokken voelen bij hun werk en initiatief nemen rond hun ontwikkeling en motivatie.

We gaan voor een dialoog tussen medewerker en de organisatie rond wederzijdse wensen en behoeften.

We gaan voor een bedrijf dat echt aandacht besteedt aan elk individu zodat niemand zich een nummer hoeft te voelen.

We gaan voor de belofte dat veranderingen in de organisatie kansen worden eerder dan bedreigingen.