Squid Consulting

Het volstaat al lang niet meer om gewoon de juiste persoon voor een job te zoeken. En zelfs een match met de waarden van je bedrijf volstaat niet meer. We leven en werken in een dynamische omgeving waarin iedereen hoge verwachtingen heeft. Daardoor draait het nu om duurzame loopbanen, een langdurig samenspel waarin individu en organisatie telkens opnieuw naar afstemming zoeken.

Een aanpak rond duurzame loopbanen is dé sleutel om een evenwicht te vinden tussen wat een organisatie nodig heeft om wendbaar te zijn en het verschil te maken en de behoefte van een individu om motivatie, zingeving en evenwicht te vinden in het werk. 

Het resultaat? Happy, healthy and productive people!

Happy omdat mensen gaan nadenken over wat ze echt belangrijk vinden in leven en werk en actie nemen om dat ook te bereiken.

Healthy door op zoek te gaan naar wat werk werkbaar maakt zodat je er energie uit kan blijven halen.

Productive doordat betrokkenheid verhoogt en mensen worden aangezet om competenties te ontwikkelen.