Squid Consulting

Het volstaat al lang niet meer om gewoon de juiste persoon voor een job te zoeken. En zelfs een match met de waarden van je bedrijf volstaat niet meer. We leven en werken in een dynamische omgeving waarin iedereen hoge verwachtingen heeft. Daardoor draait het nu om duurzame loopbanen, een langdurig samenspel waarin individu en organisatie telkens opnieuw naar afstemming zoeken.

Een aanpak rond duurzame loopbanen is dé sleutel om een evenwicht te vinden tussen wat een organisatie nodig heeft om wendbaar te zijn en het verschil te maken en de behoefte van een individu om motivatie, zingeving en evenwicht te vinden in het werk. 

Het resultaat? Happy, healthy and productive people!

Happy omdat je gaat nadenken over wat je echt belangrijk vindt in leven en werk en actie neemt om dat ook te bereiken.

Healthy doordat je op zoek gaat naar wat werk voor jou werkbaar maakt zodat je er energie uit kan blijven halen.

Productive doordat je betrokkenheid verhoogt en je wordt aangezet om competenties te ontwikkelen.