Career Discovery Traject

De wereld evolueert snel, zowel technologisch als maatschappelijk. Dat heeft impact op de manier waarop we naar loopbanen kijken. Een organisatie kan geen levenslange tewerkstelling in een stabiele omgeving meer beloven en veel medewerkers willen ook meer dan dat. Dat maakt dat strakke processen worden vervangen door een continue dialoog om de noden van medewerkers af te stemmen op de behoeften van de organisatie.

Om als managers of als werknemers goed voorbereid te zijn op deze dialoog is er het Career Discovery Traject. Career Discovery is een wetenschappelijk instrument, ontwikkeld door TalentLogiQs, in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

Zo ziet het traject eruit

  • Vooraf vullen deelnemers online een korte test in over hun loopbaanvaardigheden.

  • Medewerkers maken tijdens een de workshop kennis met de nieuwe visie op loopbanen, worden ze bewust van wat hen motiveert, hoe het zit met hun energieniveau en wat ze daaraan kunnen doen. Ze krijgen feedback over hun  loopbaanvaardigheden en krijgen oplossingen aangereikt om ze te versterken. Er wordt gezorgd voor een goed evenwicht tussen inhoudelijke inbreng en ruimte voor zelfreflectie en interactie met collega’s. Er hoort ook een werkboekje bij met de belangrijkste elementen uit de workshop en ruimte voor eigen notities.

  • In de workshop voor managers gaan we in op de rol van een manager op vlak van loopbanen. We bereiden hen voor om hier met medewerkers over te spreken. De bedoeling is dat ze leren hoe ze de zelfsturing van hun team op dit vlak kunnen versterken door te coachen op loopbaanvaardigheden.

  • Deelnemers verlaten de workshop met een persoonlijk actieplan.

De workshop kan 'live' doorgaan maar er bestaat ook een degelijke online versie van het traject met interactieve groepssessies en tussentijdse online opdrachten.

De workshop kan op maat van de klant worden aangepast zodat de loopbaanvisie van de organisatie wordt toegelicht en er stilgestaan wordt bij wat de organisatie te bieden heeft op vlak van loopbanen.

Waar zetten we dit in?

  • Bij het invoeren of versterken van loopbaan- of ontwikkelingsgesprekken om retentie en motivatie te verbeteren door een constructieve dialoog tussen medewerkers en managers te stimuleren
  • Bij veranderingstrajecten en reorganisaties zodat medewerkers zien hoe dit kansen kan bieden als ze initiatief gaan nemen
  • In het onboarding-traject om helder te maken wat de organisatie biedt en verwacht op vlak van loopbanen