Is je HR-aanpak aan professionalisering toe?  Wil je op een actieve manier aan talent management doen om het potentieel van je mensen ten volle te gebruiken? Zet je projecten op rond cultuurverandering, leiderschap of engagement? Als je dagelijkse werklast zo hoog is dat je hier niet aan toekomst of als de skills en ervaring in jouw organisatie ontbreken kan ik zorgen voor professionele ondersteuning bij HR-projecten.

 

Projectaanpak

Elk project is anders en vraagt een specifieke aanpak. Typisch kan je deze fasen verwachten.

 

1. Discover

Bepalen hoe de vraag past in de bredere bedrijfsstrategie.

Medewerkers en managers vragen naar hun ervaring en het probleem duidelijk definiëren

2. Design

Brainstorm met betrokkenen over mogelijke oplossingen

Waar mogelijk een prototype bouwen en testen

3. Launch

Oplossing implementeren

Zorgen voor communicatie, documentatie, workshops,...

4. Foster

Feedback vragen

Resultaten meten

Verder verbeteren