Duurzaam HR-beleid

Is je HR-aanpak aan professionalisering toe?  Wil je op een actieve manier aan talent management doen om het potentieel van je mensen ten volle te gebruiken? Zet je projecten op rond cultuurverandering, leiderschap of engagement? Als je dagelijkse werklast zo hoog is dat je hier niet aan toekomst of als de skills en ervaring in jouw organisatie ontbreken kan ik zorgen voor professionele ondersteuning bij HR-projecten.

Loopbaanbeleid

Loopbanen zijn niet langer lineair en stabiel. Ze worden meer dynamisch doordat de omgeving sneller verandert en doordat de werknemers diverser en meer veeleisend worden.  Ik help jouw bedrijf om daar mee om te gaan door in dialoog te gaan met werknemers.

  • Ontwikkelen van een loopbaanbeleid op maat van uw strategie en bedrijfscultuur, uw medewerkers en de evolutie die u verwacht in hun jobs en de arbeidsmarkt. 
  • Werknemers individueel of in groep begeleiden zodat zij weten wat ze willen en zelf actie kunnen nemen om hun loopbaan te sturen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van Career Fitness Profiler, een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat inzicht geeft in loopbaanwaarden en - attitudes.
  • Workshops  rond inzicht in dynamische loopbanen waarbij praktische handvaten voor een dialoog en acties rond loopbanen aangereikt worden.

Ik maak hierbij graag gebruik van de tools van talentlogIQs.

Projectaanpak

Elk project is anders en vraagt een specifieke aanpak. Typisch kan je deze fasen verwachten.

1. Discover

Bepalen hoe de vraag past in de bredere bedrijfsstrategie.

Medewerkers en managers vragen naar hun ervaring en het probleem duidelijk definiëren

2. Design

Brainstorm met betrokkenen over mogelijke oplossingen

Waar mogelijk een prototype bouwen en testen

3. Launch

Oplossing implementeren

Zorgen voor communicatie, documentatie, workshops,...

4. Foster

Feedback vragen

Resultaten meten

Verder verbeteren