In 4 stappen naar duurzaam talent management

Aanpak op maat

Elke organisatie is anders. Daarom bieden we geen standaard-oplossingen, maar wel een stappenplan als leidraad en een mix van ingrediënten die kunnen ingezet worden.

1. Talent Story

We verduidelijken wat precies de behoefte is van je organisatie en bepalen het aanbod dat je hier tegenover wil zetten.

We zorgen voor een aanpak op maat die kan bestaan uit een eenvoudige intake maar ook uit strategische workshops, bevraging van medewerkers, voorstellen van good practices,…

2. Talent Review

We analyseren wie er in je organisatie zit. Wie is klaar voor een volgende stap? Waar zitten risico’s rond vertrek, energie, engagement?

We leggen de juiste accenten op basis van je strategie, zetten HR analytics in om potentieel en talentrisico’s in kaart te brengen en bepalen acties op individueel en organisatieniveau.

3. Talent Activation

De kern van duurzaam talent management draait om de dialoog tussen medewerker en organisatie.

We zorgen dat je HR-processen dit ondersteunen. We bereiden managers en medewerkers voor op gesprekken. We bouwen een aanbod uit dat medewerkers in staat stelt hun potentieel te ontwikkelen.

4. Talent Results

Bij de start bepalen we heldere doelstellingen en bepalen we hoe we die zullen meten. Dit laat toe op te volgen hoe ver we staan en bij te sturen waar nodig.

Maak kennis met de tools die wij kunnen inzetten

We maken gebruik van HR analytics om op gefundeerde en evidence based manier aan de slag te gaan met talent en loopbanen. Hiervoor is Squid Consulting een partnership aangegaan met TalentLogiQs, een spin-off van de Universiteit Antwerpen met als missie bij te dragen aan duurzame loopbanen door wetenschappelijk onderbouwde tools te ontwikkelen om betere beslissingen te nemen doorheen de loopbaan van medewerkers. 

Voor de Talent Review kunnen we de Talent Review Profiler  inzetten. Daarmee kunnen we potentieel, aspiratie en risico's inschatten. De traditionele talent review krijgt een nieuwe dimensie door gebruik van data en door de medewerker er zelf bij te betrekken.

Voor talent activation op organisatieniveau maken we gebruik van het Career Discovery Traject met workshop, kort assessment, huiswerk en actieplan. Dit helpt om mensen bewust te maken van hun loopbaanvaardigheden en aan het werk te zetten om ze te verbeteren.  Een aangepaste versie van de workshops ondersteunt leidinggevenden in het voeren van loopbaan- en ontwikkelingsgesprekken.

Talent activation kan ook op individueel niveau. Daarvoor kunnen we de Career Fitness Profiler inzetten. Deze online vragenlijst rond loopbanen biedt antwoorden bij een specifieke loopbaanvraag en versterkt ontwikkelingsprogramma's.