Career Fitness Profiler

Bepaal hoe loopbaan-fit je medewerker is

Talentlogiqs, licensed by Universiteit Antwerpen heeft het Career Fitness Profiler instrument ontwikkeld op basis van actuele wetenschappelijke inzichten.  Je medewerker krijgt vragen over drie thema's die samen een beeld geven van hoe ze in hun loopbaan staan.

 • Loopbaanvaardigheden: Hoe goed ben jij uitgerust op je loopbaan zelf in handen te nemen? Daarvoor kan je vier vaardigheden gebruiken. De eerste is doelgerichtheid: je kent je sterktes en waarden en vertaalt die in een visie op je loopbaan. De tweede is aanpassingsvermogen, het zien van evoluties in je vakdomein en de mogelijkheden die ze bieden. De derde is zelfinitiatie die je helpt om kansen naar je toe te trekken. Tot slot is er mobiliteit die maakt dat je durft de sprong te wagen naar een nieuwe omgeving als het moment daar is.
 • Loopbaanwaarden: Wat zoek je in je loopbaan? Wat heb jij nodig om je goed te voelen in je werk? Waarden maken deel uit van je identiteit en kunnen je helpen om richting te geven aan je loopbaan. 
  • Energie & Stress Balans: Hoe zit het met je huidig stressniveau? Heb je energie te over of wordt het je allemaal te veel?

  Uitgebreide feedback en aanzet tot actieplan

  Je medewerker ontvangt een volledig rapport. Het resultaat daarvan koppelen we uitgebreid terug en we dagen je medewerker uit na te denken over zichzelf en vervolgstappen te bepalen. Daarnaast is het ook mogelijk een terugkoppeling te krijgen naar de leidinggevende en/of HR rond eventuele spanningen en risico's in het profiel, waar past de persoon het best, hoe kan de persoon het best begeleid worden,... 

  Wanneer zetten we dit in?

  • Bij individuele loopbaanvragen van medewerkers of wanneer een medewerker wordt begeleid naar een nieuwe rol
  • Als onderdeel van ontwikkelingstraject
  • Bij een selectieproces als basis voor een constructieve dialoog en om employer brand te versterken