De rode draad in mijn loopbaan is HR, en meer bepaald talent management, loopbaanmanagement, organisatie-ontwikkeling, employee engagement, welzijn op het werk,… 

Mijn loopbaan startte ik bij Pfizer als recruitment manager. 5 jaar later maakte ik de overgang naar AG Insurance waar ik achtereenvolgens HR advisor, project manager, HR manager, head of business partners and talent management en HR strateeg was. Daar groeide het inzicht dat het in een wereld van digitalizering, individualisering en zoeken naar duurzaamheid essentieel is in te zetten op autonomie en welzijn van medewerkers en op een kwalitatieve dialoog met managers. In 2018 werd ik zelfstandig consultant om deze ideeën ruimer te kunnen uitdragen.

Ik ben master in de arbeids- en organisatiepsychologie met een aanvulling in de bedrijfseconomie. Ik volgde de master class in strategisch HRM aan de Vlerick Business School en ben gecertifieerd voor het gebruik van SHL-tests en Career Fitness Profiler.  

Ik sta positief in het leven met een flinke dosis empathie. Ik hou van verandering en vernieuwing. Ik werk gestructureerd en efficiënt. Ik breng rust waar dat nodig is. Ik sla de brug tussen richting geven aan het beleid en praktisch werk op het terrein. Ik heb een eigen visie maar vind het nog fijner om die samen met anderen op te bouwen.